Start

Västertorpsskolan är en skola från förskoleklass till årskurs 6 med ca 540 elever.

Vi arbetar för:

 • Att skolans elever och vuxna är lika betydelsefulla och delaktiga, och där det gemensamma arbetet och målet ska kännas meningsfullt, i en trivsam miljö
 • Att skolans elever ska få goda kunskaper och en gedigen kunskapsplattform som utgör grunden för framtiden
 • Att all kommunikation är tydlig och effektiv
 • Att vår skolmiljö kännetecknas av trygghet, elevinspiration, mångfald och arbetsglädje

God kommunikation med vårdnadshavare som har sina barn på vår skola

När du undrar över något som gäller skola och fritids/klubb önskar vi:

 1. att du vänder dig till de vuxna som det berör
 2. att du vänder er till biträdande rektor om du tycker att du inte får den respons som du önskar eller om det rör övergripande frågor gällande verksamheten eller hela verksamhetens organisation.
 3. att du vänder dig till rektor

Vi är en professionell personalgrupp som vill ditt barns allra bästa.  Vi vill att ditt barn ska uppnå goda resultat och känna trygghet och trivsel på vår skola.

Personal & skolledning

Bibliotek

Skolbiblioteket eller Mediateket som vi även brukar kalla det, är bemannat av Anita Majstorovic.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan

Elevers sjukanmälan sker per sms till klassläraren senast 07.45

Blanketter

Klicka på länkarna nedan till aktuella  blanketter som du kan behöva som elev eller vårdnadshavare på Västertorpskolan. (Omdirigering till stockholm.se sker, se rubrik "Skola", "Barnomsorg")

Aktuellt

Tyck till om oss!

Dina synpunkter på vår skola är viktiga för oss!

De hjälper oss att höja kvalitén på verksamheten. Om du anser att vi inte lever upp till våra åtaganden vill vi att du meddelar oss detta. Vi tar då upp dina synpunkter med arbetslaget eller dem det berör. I samarbete med dig försöker vi hitta en lösning på problemet.

Skolwebb

Besök skolwebb.stockholms.se - inloggning sker med Bank-ID

Vi hänvisar vårdnadshavare till Stockholms Stads skolwebb där ni kan:

Nyheter

 • GDPR

  Nya dataskyddsförordningen GDPR

 • Upprustning av skolgård

  SISAB genomför under sommaren  en upprustning av skolgård framför/omkring hus F (idrottsak) och fram till paviljongerna med schaktarbeten, förbättrad belysning och delvis ny lekutrustning. Planerad byggstart är under v.

Läsårsdata

Höstterminen 2018

OBS!

På måndag den 20:e augusti kl. 08.30, är det upprop på skolgården.

Läsårets första dag: 20 augusti
Läslov vecka 44
Terminens sista dag: 21 december

Vårterminen 2019

9:e januari är skola och fritids stängda p.g.a studiedag.
10:e januari startar skolan med lektioner.

Behov av jourfritids vid Röda tråd och studiedagar på Västertorpsskolan ska mejlas till eva.broberg@stockholm.se