Till innehåll på sidan

Tyck till om oss!

Dina synpunkter på vår skola är viktiga för oss!

De hjälper oss att höja kvalitén på verksamheten. Om du anser att vi inte lever upp till våra åtaganden vill vi att du meddelar oss detta. Vi tar då upp dina synpunkter med arbetslaget eller dem det berör. I samarbete med dig försöker vi hitta en lösning på problemet.

Ambitionen är att vår verksamhet ska vara av god kvalitet. Därför är synpunkter från våra brukare, bra eller dåliga, viktiga för oss.

Synpunkter eller reflektioner som inte rör en enskild elev/personal, fyll i nedanstående formulär och skicka in det till oss.

Gäller dina synpunkter enskild elev/personal, kontakta klasslärare eller skolledningen.

Ange din e-postadress om du önskar återkoppling i ärendet