Förskoleklasser

Västertorpsskolan har läsåret 2017/2018 tre förskoleklasser, Galaxen (FA), Vintergatan (FB) och Kometen (FC)
Vår målsättning i arbetet med sexåringarna, är att de skall få en smidig övergång från förskola till skola. De skall känna sig trygga i skolans miljö, så att de kan tillgodogöra sig god kunskap under de kommande läsåren.
Vi arbetar mycket med att få en stabil och trygg klass som fungerar även i fortsättningen. Det är viktigt att eleverna får en social kompetens som fungerar även utanför skolan.

Personal i de respektive klasserna hittar du nedan:

Galaxen, Vintergatan, och Kometen.

Dela:
Kategorier: