Fritidshem

Västertorpskolan har tre fritidshemsavdelningar; Andromeda åk 1, Kosmos åk 2, Tellus åk 3. 

Kosmos och Tellus ligger i skolans lokaler, Andromeda är i vår nya byggnad på skolgården.

Vi har tre fritidsavdelningar i förskoleklass och en fritidsklubb för elever från åk 4.

Andromeda åk 1: 076-12 45 482

Kosmos åk 2: 076- 12 45 512

Tellus åk 3:    076-12 45 790, 076-12 45 527  

Fritidsklubb: 076 12 45 761

Genom att erbjuda barnet en trygg och stimulerande miljö med fasta rutiner och aktiviteter vill vi att barnen ska känna sig trygga och känna glädje när de kommer till vårt fritidshem, likväl som att vårdnadshavarna ska känna att deras barn har god omsorg och lärande.

Det är tryggt för barn och vårdnadshavare att fritidspersonalen ser barnen under hela dagen. På så sätt har vi goda förutsättningar att se till det enskilda barnets behov och vi kan fungera som en naturlig länk mellan skola och hem.

Öppning sker på Kosmos enhet klockan 6:30.

7.30 går barnen till sina respektive fritidshem med ansvarig pedagog.

8.00 börjar skoldagen.

Fritidsverksamheten tar vid igen ca: kl 13-13.45 beroende på när klasserna slutar, för att sedan ha verksamhet fram till kl 18.00.

Stängning sker även den på Kosmos kl 18.00.

Mellanmål serveras i matsalen eller på sin avdelning mellan 13:30-14:00.

Ibland har vi utomhusdagar då vi är ute hela eftermiddagen. Då är kläder efter väder extra viktigt.

I varje hall finns en planering för de aktiviteter som sker under veckan uppsatt. Vår verksamhet bygger på våra styrdokument (Lgr11 och allmänna råd för fritidshem) och barnens intressen/behov. Dessa planeringar får vårdnadshavare ta del av via veckobrev.

Personalen planerar verksamheten veckovis. Målet är att barnet ska uppleva kontinuitet och sammanhang i sin tillvaro.

Dela: