Till innehåll på sidan

Information om fritidshemmets verksamhet

Här kan du se en kortfattad beskrivning om hur man ansöker om plats på skolans fritidshem samt övergripande information som är bra att veta.

Önskar du placering på fritidshem eller fritidsklubben?

Meddela detta omgående till klassläraren, klassläraren meddelar expeditionen som kommer att skicka ut ett digitalt erbjudande. Det är viktigt att rätt uppgifter ligger på Skolplattformen, då erbjudandet skickas till det mobilnummer ni har angivit. När ni får länken med erbjudandet loggar in via länken. Man kan också logga in genom följande instruktion;

-> https://start.stockholm/
-> grundskola
-> e-tjänster (lila ruta)
-> förskola och pedagogisk omsorg
-> logga in med bank-id (fungerar inte detta kontaktar vårdnadshavare kontaktcenter skola)
-> besvarar erbjudandet och eventuell förfrågan om inkomst

Fritidshem
Västertorpsskolan har 4 fritidshemsavdelningar; Förskoleklassens fritidshem, Andromeda , Kosmos , Tellus åk3-6 (Mellanstadieelever som är i behov av omsorg  integrerat med åk3 fritidshem)

Genom att erbjuda barnet en trygg och stimulerande miljö med fasta rutiner och aktiviteter, vill vi att barnen ska känna sig trygga och känna glädje när de kommer till vårt fritidshem. Likväl som att vårdnadshavarna ska känna att deras barn har god omsorg och lärande. Det är tryggt för barn och vårdnadshavare att fritidspersonalen ser barnen under hela dagen. På så sätt har vi goda förutsättningar att se till det enskilda barnets behov och vi kan fungera som en naturlig länk mellan skola och hem. Personalen planerar verksamheten veckovis. Målet är att barnet ska uppleva kontinuitet och sammanhang i sin tillvaro.
Fritidshemmen har öppet alla lov men stänger 4ggr/läsår, detta meddelas i god tid.

I varje hall finns en planering för de aktiviteter som sker under veckan uppsatt. Vår verksamhet bygger på våra styrdokument (Lgr11 kap 1+2 och kap 4. och allmänna råd för fritidshem) och barnens intressen/behov. Dessa planeringar får vårdnadshavare ta del av via veckobrev eller genom dokumentation på avdelningen. Ibland har vi utomhusdagar då vi är ute hela eftermiddagen.

Så här kan en vanlig skoldag se ut för en elev

  • Öppning sker på Kosmos enhet klockan 6:30
  • 7:30 går barnen till sina respektive fritidshem med ansvarig pedagog
  • 8:00 börjar skoldagen
  • Fritidsverksamheten tar vid igen ca: kl 13-13.45 beroende på när klasserna slutar, för att sedan ha verksamhet fram till kl 18.00
  • Mellanmål serveras i matsalen eller på sin avdelning
  • Stängning sker i matsalen från kl 17 till kl 18.00

Avgiften för fritidshemmen är inkomstbaserat.
Mer information om avgiften finns här
https://grundskola.stockholm/fritidshem-och-fritidsklubb/avgifter/

Fritidsklubben/36:an
Fritidsklubben är integrerat med lågstadiets verksamhet åk3.Detta för att ge våra äldre elever den fortsatta struktur och aktiviteter eleverna behöver för att stimuleras till en aktiv, kreativ och utvecklande fritid. Vi kallar den avdelning för 36:an.

Ansvarsfrågan i öppen fritidsverksamhet är viktig att tydliggöra. I en öppen fritidsverksamhet är barnen inte inskrivna. Familjerna avgör själva när och hur ofta barnen ska delta. Öppen fritidsverksamhet är frivillig att delta i. Barnen kan komma och gå som de vill, men de måste meddela personalen när de går hem. Det är du som vårdnadshavare och ditt barn som själva gör upp om vad som gäller.
Observera att personal inte har ansvar att söka upp eleven om hen inte har anmält närvaro.

Klubben är ej öppet på jullov och sommarlov. Behov av omsorg dessa lov måste meddelas till bitr.rektor

Klubben har fast månadsavgift som ligger 1200 kr/termin

Se vår film om Västertorpsskolans fritidshem.

Här kan du se ett exempel på hur våra fritidshem arbetar med digitalisering, delaktighet och inflytande. Länk till videon här.

Film om Västertorpsskolans fritidshem

 

Dela: