Till innehåll på sidan

Fritidshem och Fritidsklubben

Genom att erbjuda barnet en trygg och stimulerande miljö med fasta rutiner och aktiviteter, vill vi att barnen ska känna sig trygga och känna glädje när de kommer till vårt fritidshem.

Västertorpskolan har tre fritidshemsavdelningar; Andromeda åk 1, Kosmos åk 2, Tellus åk 3. För äldre elever, finns Fritidsklubben

Genom att erbjuda barnet en trygg och stimulerande miljö med fasta rutiner och aktiviteter, vill vi att barnen ska känna sig trygga och känna glädje när de kommer till vårt fritidshem. Likväl som att vårdnadshavarna ska känna att deras barn har god omsorg och lärande. Det är tryggt för barn och vårdnadshavare att fritidspersonalen ser barnen under hela dagen. På så sätt har vi goda förutsättningar att se till det enskilda barnets behov och vi kan fungera som en naturlig länk mellan skola och hem. Personalen planerar verksamheten veckovis. Målet är att barnet ska uppleva kontinuitet och sammanhang i sin tillvaro. 

I varje hall finns en planering för de aktiviteter som sker under veckan uppsatt. Vår verksamhet bygger på våra styrdokument (Lgr11 och allmänna råd för fritidshem) och barnens intressen/behov. Dessa planeringar får vårdnadshavare ta del av via veckobrev. Ibland har vi utomhusdagar då vi är ute hela eftermiddagen. Då är kläder efter väder extra viktigt.

Så här kan en vanlig skoldag se ut för en elev

  • Öppning sker på Kosmos enhet klockan 6:30
  • 7:30 går barnen till sina respektive fritidshem med ansvarig pedagog
  • 8:00 börjar skoldagen
  • Fritidsverksamheten tar vid igen ca: kl 13-13.45 beroende på när klasserna slutar, för att sedan ha verksamhet fram till kl 18.00
  • Mellanmål serveras i matsalen eller på sin avdelning mellan 13:30-14:00
  • Stängning sker även den på Kosmos kl 18.00

Se vår film om Västertorpsskolans fritidshem.

Här kan du se ett exempel på hur våra fritidshem arbetar med digitalisering, delaktighet och inflytande. Länk till videon här.

Film om Västertorpsskolans fritidshem

 

Dela: