Uppdatering om bygget från SISAB - detta händer på byggarbetsplatsen just nu

Allt som finns under betongplattan, alltså vatten, avlopp och andra dragningar är på plats.

Gjutning av plattan kommer att ske under onsdagen den 5 juni. Markarbeten runt omkring betongplattan kommer att fortsätta under två veckor. 

Det pågår även ett arbete med att få bergslänten i rätt lutning. 

För att förhindra att jordmassorna ovanpå berget inte ska rasa över gångbanan byggs ett så kallat L-stöd i betong.

En lite mur mot insyn ska gjutas vid bostadsrättsföreningens hus.

Efter midsommar påbörjas arbetet med att montera stommen. Det kräver mycket planering eftersom det är  mycket som ska hända på liten yta.

Det pågår planering för rörläggning och schaktning för el och vatten tillsammans med bland annat Stockholm stad.

För att förhindra att jordmassorna ovanpå berget inte ska rasa över gångbanan byggs ett så kallat L-stöd i betong.

En lite mur mot insyn ska gjutas vid bostadsrättsföreningens hus.

Efter midsommar påbörjas arbetet med att montera stommen. Det kräver mycket planering eftersom det är  mycket som ska hända på liten yta.

Det pågår planering för rörläggning och schaktning för el och vatten tillsammans med bland annat Stockholm stad.

Dela:
Kategorier: