Jourfritids för åk 1, 2 och 3 på onsdagar

På ONSDAGAR detta läsår kommer eleverna i åk 1, 2 och 3 börja skoldagen kl 09:10.

Klassrummen och korridorerna öppnar ca 8:55 dessa dagar.

De elever som har behov av omsorg före denna tid har möjlighet att vara på jourfritids. På jourfritids arbetar annan personal på skolan än den som vanligtvis är tillsammans med eleverna i klassrummet och på fritidstid.

Jourfritids öppnar kl 06:30 på avdelning Kosmos.

Mellan kl 07:30 - 08:55 är det jourfritids utomhus på skolgården med olika aktiviteter. Vi kommer vara ute oavsett väder så det är viktigt att eleverna har kläder efter väderlek och temperatur!

Under dessa dagar är det extra viktigt att ni anmäler närvaro för ert barn eller att eleven själv anmäler sin närvaro när ni/eleven kommer till skolan. I huvudentrén kommer det finns tydlig information om vem ni anmäler närvaro till.

Dela: