Uppdatering om bygget från augusti 2019

Under sommaren så har byggarna jobbat med stommen som nu står på plats. Nu pågår ett invändigt arbete för att underlätta det fortsatta arbetet. Takarbeten har påbörjats och nu håller de på med stommen till miljöhuset och markarbeten för brunnar och avlopp samt gångbanan runt hus G.

Inom en snar framtid påbörjas arbetet med länka samma den gamla byggnaden och det nya huset.

Dela:
Kategorier: