Om skolan

Västertorpsskolan byggdes år 1950 för årskurserna 1-9 efter arkitekten Stig Åkermans ritningar och var 10 år senare norra Europas elevtätaste skola.

Nu är vi en årskurs F-6-skola med ca 540 elever. Detta läsår 2017/2018 har vi tre förskoleklasser, tre klasser i årskurs 1, tre klasser i åk 2, fyra klasser i åk 4, tre klasser i åk 5, samt 2 klasser i årskurs 6. Vi har fräscha, snygga lokaler och en fin skolgård. Den ligger i närheten av lekparker och grönområden som inbjuder till mycket rörelse och utelek.

Vi arbetar i arbetslag, lärare och fritidspersonal tillsammans, som är organiserade så att eleven möter samma pedagoger under alla delar av skoldagen. Vi arbetar medvetet med att skapa en lugn och trygg miljö för lärandet, både i skolan och på fritids. Ett verktyg är vår värdegrund STARE.

Tillsammans med vårdnadshavare, elever och personal har vi arbetat fram våra värdegrundsord som genomsyrar hela vår verksamhet. Dessa ord är:

Samarbete-Trygghet-Arbetsglädje-Respekt-Empati.

 

Vi har köpt in smart-boards till alla klassrum som används i undervisningen för att få den bästa pedagogiska undervisningen för våra elever.
Vi tillagar all mat själva för att eleverna ska få hälsoriktig och bra mat.

Dessutom har vi de allra bästa elever hos oss!

 

 

Dela:
Kategorier: