Till innehåll på sidan

Om skolan

Om skolan

Vi är en årskurs F-6-skola med ca 550 elever. Skolan ligger i närheten av lekparker och grönområden som inbjuder till mycket rörelse och utelek.

Vi arbetar i arbetslag, lärare och fritidspersonal tillsammans, som är organiserade så att eleven möter samma pedagoger under alla delar av skoldagen. Vi arbetar medvetet med att skapa en lugn och trygg miljö för lärandet, både i skolan och på fritids.

Vi arbetar mycket med digitalt lärande för att få den bästa pedagogiska undervisningen för våra elever.

Vi tillagar all mat själva för att eleverna ska få hälsoriktig och bra mat.

Västertorpsskolan byggdes år 1950 för årskurserna 1-9 efter arkitekten Stig Åkermans ritningar och var 10 år senare norra Europas elevtätaste skola.

Värdegrund - HEARTS

Tillsammans med vårdnadshavare, elever och personal har vi arbetat fram våra värdegrundsord som genomsyrar hela vår verksamhet. Dessa ord är: Hälsa, Empati, Arbetsro, Respektfull, Trygghet och Samarbete. 

 

Läs mer om vår värdegrund och om skolans trygghetsgrupp här.

Dela:
Ingress: 
Om skolan