Till innehåll på sidan

Projekt Rörelse Västertorpsskolan

I augusti 2018 startade Västertorpsskolan upp ett rörelseprojekt med fokus på att öka rörelsen och den fysiska aktiviteten under skoldagen.

Syftet med projektet är dels att verka hälsofrämjande, öka inlärningsförmågan och att öka kunskapsinhämtningen för eleverna. Som en del av det hälsofrämjande arbetet kommer projektet att börja arbeta med begreppet physical literacy, som på svenska översatts med begreppen rörelserikedom och rörelseförståelse. Physical literacy handlar enkelt uttryckt om rörelseförmågor och vår motivation och vilja att använda dem för att delta i fysiska aktiviteter under vårt liv. Men det handlar även om förutsättningar, viljan och förmågan att vara fysiskt aktiv under hela livet och om rörelseglädje.

Projektet förväntas pågå i 3 år med syftet att övergå i ordinarie verksamhet efter den tiden.

Områden som ingår i projektet är:

  1. Aktiv undervisning och aktiva miljöer
  2. Organiserad rastverksamhet
  3. Simning
  4. Rörelseträning med puls
  5. Extra motorisk träning
  6. Västertorpsskolans löparklubb

Forskning visar att fysisk aktivitet ökar inlärningsförmågan och kunskapsinhämtningen

Detta ökar chansen till bättre resultat. Genom Projekt Rörelse vill Västertorpsskolan skapa mer rörelse och fysisk aktivitet på hela skolan. Det innebär att lektioner, raster och fritidsverksamheten förhoppningsvis blir positivt påverkade av det nya arbetssättet. Därför spänner aktiviteterna över flera områden, både idrottsligt, fysiskt och socialt.

Skolan vill också uppnå en stimulerande arbetsmiljö för elever och personal genom att påvisa sambandet mellan rörelse och inlärning. Därför är det viktigt att aktiviteterna blir ordinarie verksamhet på skolan efter projektets slut. Aktiviteterna i Projekt Rörelse riktar sig i första hand till eleverna och ska vara en del av elevernas skolvardag.

Projektledare för Projekt Rörelse

Ulf Camén, ulf.camen@edu.stockholm.se

Vill du veta mer kan du läsa projektplanen här på hemsidan eller kontakta projektledaren via mail

Projektplanen: projektplan_for_projekt_rorelse_vastertorpsskolan.pdf

 

Dela:
Kategorier: