Förskoleklasserna

Förskoleklasserna:

Galaxen FA, tel: 076-12 45 780
Vintergatan FB, tel: 076-12 45 789
Kometen FC, tel: 076-12 45 797
Sirius FD, tel: 076-12 45 489

Antal: 17