Förskoleklasserna

Klasslärare i förskoleklasserna:

Galaxen FA, Cora Goldring-Porsarp, tel: 08-508 45 780
Vintergatan FB, Evgenja Opacic, tel: 08-508 45 789
Kometen FC, Maria Kalles, tel: 08-508 45 797

Antal: 14