Servicegruppen

Består av vaktmästarare, administration, IT-support, skolbespisning mm.

Antal: 11