Skolledning

Skolledningen utgörs av Cecilia Mankowitz (biträdande rektor/tf.rektor) samt , Eva Broberg (biträdande rektor) och Sabine Kargl (administrativ chef)