Skolledning

Skolledningen utgörs av Barbro Engeflod (rektor) samt Håkan Ahlkvist och Lis Wohlin (biträdande rektorer).

Antal: 5