Skolledning

Skolledningen utgörs av Barbro Engeflod (rektor) samt Lennart Östman (biträdande rektor), Lis Wohlin (biträdande rektor), Eva Broberg (biträdande rektor) och Sabine Kargl (administrativ chef)

Antal: 5