Studieteket

I Studieteket arbetar Ingrid Åkerberg och Andrea Ljungkvist. Vår uppgift är att ge eleverna det extrastöd de behöver för att kunna lyckas i skolan. Vi vill komma in så tidigt som möjligt för att förebygga framtida svårigheter.

För att hitta barn som behöver extra hjälp, sker diagnostisering med hjälp av kontinuerliga screeningtest från och med förskolan till och med år 6. I augusti i årskurs ett träffar vi varje barn enskilt, för att se hur långt de kommit i sin kunskapsutveckling. På så sätt hoppas vi kunna hitta alla de barn som behöver oss. Naturligtvis pratar vi också med lärarna för att få så mycket information som möjligt. Att vårdnadshavare kontaktar oss, ser vi som mycket välkommet.

Roligt ska det vara och arbetet hos oss består av mycket språkövningar, läsning av stimulerande böcker och texter, skrivövningar, spel, lekar och datorbaserade lästränings- och stavningsprogram. Intresset för läsning vill vi stärka genom att låta barnen läsa sådant som intresserar dem och är lagom svårt men samtidigt en utmaning. Vi har Daisy-spelare* som vi använder dels för lästräning och dels för att barnen ska få läsa böcker, som de annars inte skulle klara av. I matematiken arbetar vi på samma sätt och så konkret som möjligt med mycket laborativt material.

Vår målsättning är att förebygga och åtgärda svårigheter i läsning, skrivning och matematik. Vi vill hjälpa barn med dyslexi och vi vill stärka den språkliga medvetenheten och förmågan. Vi vill ge barnen arbetsglädje och känslan av att lyckas.

*) Daisyspelare är den moderna varianten av bok och band. Man får boken
    uppläst för sig samtidigt som man följer med i texten

Dela:
Kategorier: