Till innehåll på sidan

Värdegrund/Trygghetsgruppen

Hela Västertorpsskolan arbetar förebyggande mot kränkande behandling med skolans värdegrund STARE.
(Samarbete-Trygghet-Arbetsglädje-Respekt-Empati)

  • Vi arbetar med att stärka barnens självkänsla och med att skapa ett positivt gruppklimat som är viktiga byggstenar för att förhindra att mobbning uppstår.
  • Vi arbetar med social emotionell träning, fadderverksamhet och kompissamtal.
  • Vi kartlägger och vidtar åtgärder för att skapa en trygg miljö för våra elever.
  • På Västertorpsskolan finns även en väl fungerande Trygghetsgrupp. Gruppen träffas regelbundet. Vi finns på skolan varje dag och agerar omedelbart om vi får vetskap om att ett eller flera barn far illa.
  • Skolhälsovården har en självklar koppling till Trygghetsgruppen och skolsköterskan är med på vissa möten.

När det kommit till vår kännedom att ett barn kan vara utsatt för mobbning
träffar någon/några ur gruppen det utsatta barnet för att samla så mycket information som möjligt om händelsen/händelserna. Mobbarna hämtas därefter en och en till ett allvarssamtal. Vi klargör då mycket tydligt för eleven/eleverna att vi inte kommer att acceptera detta beteende fortsättningsvis. Vi kontaktar sedan samtliga berörda vårdnadshavare. Vi har fortsatt tät  kontakt med det utsatta barnet för att försäkra oss om att mobbningen har upphört och vi har ett eller flera  återkopplingsmöten med alla inblandade.

Kontaktuppgifter till Trygghetsgruppen

Misstänker du att ditt barn eller något annat barn på skolan utsätts för någon
form av kränkande behandling - tveka inte att ta kontakt med läraren eller någon ur Trygghetsgruppen.

Ledare och sammankallande för Trygghetsgruppen:

Övriga medlemmar:

Dela:
Kategorier: